Uzavretý UV-C sterilizátor vzduchu pre materské školy. Výber, umiestnenie, legislatíva, servis.