UV-C žiarenie

Čo je UV-C žiarenie?

UV spektrum

Nemecký fyzik  Johann Wilhelm Ritter objavil ultrafialové žiarenie (UV) v roku 1801.  Najintenzívnejším zdrojom tohto žiarenia je Slnko a veľkú časť UV žiarenia pohltí atmosféra.

UV žiarenie môžeme rozdeliť na:
Vákuové UV (100 – 200 nm)
UV-C (200 – 280 nm)
UV-B (280 – 315 nm)
UV-A (315 – 400 nm)

Typ UV-C žiarenia sa na Zemi nevyskytuje prirodzene, je 100 % pohltené atmosférou. Napriek tomu sa však UV-C žiarenie dlhodobo využíva v medicíne. Slúži na sterilizáciu nástrojov, povrchov, vzduchu, dezinfikuje sa ním voda. 
UV-C žiarenie má špecifickú vlnovú dĺžku, ktorou pôsobí na DNA mikroorganizmov. Vďaka tomu je sterilizácia pomocou UV-C žiarenia efektívny spôsob, ako zlikvidovať v prostredí vírusy, baktérie, plesne aj roztoče.

Pozor
Toto žiarenie však negatívne pôsobí na človeka a pri dlhodobom vystavení sa žiareniu môže mať trvalé zdravotné následky najmä v oblasti očí a kože. 
Preto je na mieste ochrana pred zásahom UV-C žiarenia ochrannými prostriedkami.

Patogény

Ako prebieha sterilizácia vzduchu?

Sterilizátory ako základ využívajú umelé zdroje UV-C žiarenia – buď vysokotlakové ortuťové výbojky, alebo UV LED diódy, ktoré sú v uzavretých komorách nepriamych žiaričov. Vďaka tomu je človek chránený pred priamym žiarením a môže byť prítomný v sterilizovanom prostredí počas sterilizácie. Na trhu nájdete aj priame UV-C žiariče, pri ktorých žiarení nemôže byť človek prítomný.