Technológie

UV spektrum

UV-C žiarenie

UV-C technológia je známa dlhé roky. Aktuálne je všetko už technologicky úplne vychytané a zariadenie využívajúce túto technológiu poskytujú dlhú, bezproblémovú a nízko-nákladovú prevádzku. 

Uzavreté sterilizátory vzduchu na báze UV-C žiarenia sú bezpečné i za prítomnosti ľudí, vhodné do rôznych prevádzok – hotelov, penziónov, škôl a škôlok, ambulancií, čakární, hál, uzavretých športovísk a iných prevádzok.

AOP fotohydroionizácia

V našich podmienkach menej známa technológia, ktorá kombinuje všetky poznatky modernej dezinfekcie a poskytuje mimoriadne výsledky. Jej účinnosť by sa dala zrovnávať s dezinfekciou ozónom, avšak nemá vplyv na zdravie, rastliny, živočíchy. 

Uvedená technológia je rádovo drahšia ako UV-C a jej prevádzka je taktiež rádovo drahšia. Je určená pre najnáročnejších používateľov požadujúcich to najlepšie, čo sa na trhu kúpiť dá.