AOP Fotohydroionizácia

Fotohydroionizácia (PHI - Photohydroionization)

Oxidácia je technicky definovaná ako strata alebo odovzdanie elektrónu. Často ide o zložitú reakciu. Riadenou oxidáciu ide veľmi dobre ničiť organické látky, ako sú pachy, vírusy, baktérie, plesne. Neriadená oxidácia môže viesť k poškodeniu živých tkanív. Príkladom rýchlej oxidácie je oxidácia horenia, pomalou oxidáciou je napríklad hrdzavenie.
Niektoré oxidačné činidlá možno považovať za relatívne bezpečné, pri ich reakcii vzniká voda alebo kyslík. Takéto oxidačné činidlá obsahujú naviazaný kyslík. Ide o hydroxilové radikály, ozón, peroxid vodíku alebo kyslík.

Ozón bol objavený koncom 19. storočia vo Francúzsku a používa sa prevažne na čistenie potravín a vody. V Európe je využívaný na čistenie vody častejšie ako chlór. V 80. rokoch 20. storočia sa ozón začal používať na čistenie vzduchu, primárne na odstraňovanie pachov a dymu.

Ozón je účinné oxidačné činidlo, ale i pri relatívne nízkych dávkach môže mať nežiaduce účinky na ľudské zdravie. V tabuľkách oxidačných činidiel je ozón uvedený pod číslom 3, tesne pod fluórom a hydroxylovými radikálmi, ktoré sú príliš nebezpečné, aby sa o ich použití mohlo uvažovať.

Chlór (Cl) je chemická látka, ktorá sa vytvára ako vedľajší produkt trihalogénmetánov, ktoré sú potenciálne karcinogény a môžu u človeka vyvolať rozvoj rakoviny.
Kyslík (O2) je použiteľný, ale zvýšená koncentrácia kyslíka je spojená s nebezpečenstvom požiaru.

Ostáva nám teda peroxid vodíka (H2O2). V tabuľke oxidačných činidiel je pod číslom 4. Skladá sa z dvoch atómov vodíka a dvoch atómov kyslíka. Je to proste voda, s jedným ďalším naviazaným atómom kyslíka.
Peroxid vodíka sa považuje za najbezpečnejšie dostupné oxidačné činidlo, hneď po kyslíku. Používa sa v zubných pastách, vodách, čistiacich prostriedkoch.

Technologický vývoj na konci 90. rokov 20. storočia umožnil vytvárať hydroperoxidy s využitím vzdušnej vlhkosti v systémoch HVAC (Heating, Cooling and Air Conditioning – Kúrenie, vetranie a klimatizácia). Proces pripomína zvlhčovanie vzduchu vnútorných priestorov slabým roztokom peroxidu vodíka. Technológia sa nazýva fotohydroionizácia (PHI) a ide o patentovanú technológiu ionizácie hydroperoxidov, vyvinutú spoločnosťou RGF Enviromental Group.

Technológia využíva katalyzátor zo vzácneho kovu, ktorý po aktivácii širokospektrálnym UV žiarením reaguje s vodnou parou vo vzduchu za tvorby hydroperoxidu. Spoločnosť RGF v neskoršej fáze vývoja doplnila technológiu PHI o ionizáciu hydroperoxidov, ktorá zahrňuje v podstate ich supernabitie. Tento proces predstavuje aktívnu a agresívnu metódu dezinfekcie vnútorného ovzdušia, na rozdiel od bežného pasívneho zachytávania a zničenia mikrobiologického znečistenia filtračnými systémami. Systémy PHI ničia znečistenie priamo pri zdroji – v miestnosti, a ešte skôr, ako s nimi prídete do kontaktu.

Validačná štúdia poukázala, že technológia PHI je schopná ničiť baktérie a vírusy pri kýchnutí a to až do vzdialenosti 1 metra s účinnosťou až 99 %.

Výsledky testov poukazujú účinnosť voči vírusom 99 %, baktériám 99 %, pachom 55 – 98 %, plesniam 97 – 98 %, dymu 70 %.