Mesiac: november 2020

sterilizator uvc Uncategorized

Veľa sterility je na škodu. Fakt alebo hlúposť?

Stretol som sa s tým, že škôlka nakúpila do svojich priestorov sterilizátory vzduchu (nie od nás – ale to je pre tento príbeh nepodstatné) bez vedomia rodičov v snahe urobiť maximum pre zdravie detí a rodičia nepochopiteľne škôlke zakázali zariadenia používať. Mám za to, že za uvedeným komunikačným problémom je neznalosť problematiky UV-C žiarenia a nepochopenie významu uvedených zariadení.

Veľa sterility je na škoda, deti nebudú mať imunitu.

Dôležité je uvedomiť si, že sterilizátor vzduchu svojím pôsobením neodstráni nikdy 100% baktérií, vírusov, mikroorganizmov. Imunita teda nikdy nedostane stopku, pracuje stále. Každý deň, keď sa deti hrajú, keď stretnú chorého spolužiaka sú vystavené nižšej koncentrácii vírusov a baktérií, akoby to bolo bez sterilizátora. Výsledkom je to, že choroba sa nemusí vôbec rozvinúť, alebo sa rozvinie v oveľa miernejšej forme.

Teda je úplným mýtom tvrdiť, že sterilnejšie prostredie dokonca v kolektíve malých detí a pedagógov je na škodu o čom svedčia aj referencie škôlok, ktoré si zariadenia zakúpili.

V materskej aj v základnej škole Žabokreky máme 2 ks germicídne žiariče , ktoré presúvame medzi budovami podľa potreby. Personál aj rodičia sú veľmi spokojní a keď našetríme , určite dokúpime ďalšie 2 , lebo prevádzka je tichá,obsluha jednoduchá a pocit bezpečnosti na nezaplatenie. Od jari sme doposiaľ nemali viac ako u 3 detí žiadne respiračné ochorenie ! Spolu máme 101 žiakov vo dvoch školských zariadeniach, tento úspech môžeme pripísať isto aj žiaričom.

Zariadenia môžu byť škodlivé vyžarovaním UV žiarenia.

O bezpečnosť detí sa vôbec netreba báť z uvedených dôvodov. Sú tri dôvody prečo.

1) legislatíva hovorí, že na sterilizáciu v prítomnosti osôb v materskej alebo základnej škole sa môže používať iba UZAVRETÝ sterilizátor (germícídny žiarič). UV-C svetlo sa teda von nedostáva a nemôže svietiť napríklad na ľudskú kožu, spôsobiť zápal oka a podobne.

2) sterilizátor musí mať príslušný katalógový list, certifikát o žiarení. Teda podklad na základe ktorého je jasne preukázané, že zariadenie je bezpečné.

3) orgánom, ktorý rozhodne a akceptuje používanie predaného zariadenia uzavretého germicídneho žiariča (sterilizátora vzduchu) je regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Toto sa samozrejme nevzťahuje na firmy a domácnosti, ktoré sú môžu zakúpiť zariadenie a nemusia jeho používanie nikde nahlasovať.

„Doma budujeme imunitu prirodzenou cestou – zdravá životospráva, vitamíny“

To je určite obrovský benefit. Ale žiaľ nie každý má rovnakú mieru imunity a jeden dôležitý fakt, niekto môže byť infekčný aj bez príznakov. (o čom denne počúvame v súvislosti i s Covid19) Tiež sú potvrdené fakty, že niektoré choroby skolia i športovcov, otužilcov a podobne. Taktiež je bežným faktom, že od dieťaťa sa nakazí pedagóg, ktorý nemá už imunitu v takej kondícii alebo prekonal napríklad ťažšiu chorobu.

Zdravá životospráva, dobrá imunita, šport a pohyb je o zodpovednosti jednotlivca či rodín voči sebe, sterilizátor vzduchu je o zodpovednosti voči všetkým navzájom. Tieto dva svety sa vôbec nemajú vylučovať, naopak v harmónii pracovať pre maximálny efekt – zdravie.

ZÁVER

Používanie sterilizátora vzduchu prináša dlhodobo priaznivé benefity pre osoby, ktoré sa v miestnosti vyskytujú.

Je to nižšia miera chorobnosti, prenosu chorôb. Vzduch sa žiadnym spôsobom chemicky neupravuje, zariadenie nevylučuje ozón.

Sterilizátor vzduchu je absolútne najbezpečnejšou formou sterilizácie, čo potvrdzujú skúsenosti užívateľov. Zariadenie je vynikajúcim doplnkom do rôznych prevádzok a zamedzuje vzniku chorôb, alebo minimalizuje ich prepuknutie.